Producent systemów kominowych
najwyższej jakości
posiadających znak CE
KominKowala to system kominowy przeznaczony do pieców na wszystkie rodzaje paliw. Jest kwasoodporny i gazoszczelny, odporny na pożar sadzy.

Wyposażony w ceramiczne przewody kominowe renomowanej formy P-D Refractories. Spełnia wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.
Instrukcja montażu


1. Prace należy rozpocząć od właściwego przygotowania podłoża ( fundamentu, który powinien być wypoziomowany i zabezpieczony izolacją poziomą). Cokół komina należy postawić z pustaka kominowego wypełnionego zaprawą betonową. Przewód kominowy jak i wentylacyjny należy montować samonośnie, czyli bez łączenia z elementami budynku.

2. W następnym pustaku kominowym należy wyciąć otwór na kratkę wentylacyjną, umieścić go na cokole i umocować za pomocą zaprawy. Równocześnie umieszczamy w samym środku przygotowanego cokołu uniwersalny ściek kondensatu KJ lub KJZ pokryty kitem żaroodpornym. Rurę kondensatu należy wylotem ustawić w stronę kratki wentylacyjnej. W szczelinę powstałą między rurą ceramiczną a obudową wciskamy wełnę izolacyjną.

3. Nanosimy zaprawę na pustak i ustawiamy kolejny pustak, pamiętając aby nie zabrudzić kanałów przewietrzających i montujemy element ceramiki 0,33mb. W przypadku zamontowania ścieku kondensatu KJZ pomijamy punkt 3 instrukcji.

4. Montujemy odpowiednio przycięty pustak, pamiętając aby nie zabrudzić kanałów przewietrzających wewnątrz pustaka i instalujemy trójnik wyczystkowy, a odpowiednio w pustaku kominowym drzwiczki wyczystkowe służące do wybierania sadzy i dozoru dna komina. Każdy element ceramiczny należy przetrzeć wilgotną gąbką i pokryć klejem ognioodpornym. Należy pamiętać, aby izolować trójnik wyczystkowy tylko od przeciwległej strony wyczystki.

5. Następnie montujemy kolejny pustak i trójnik paleniskowy i izolujemy go podobnie jak w przypadku trójnika wyczystkowego. Na obwód wylotu paleniskowego montowana jest płyta czołowa. Na tym etapie budowy należy pamiętać o wysokości zamontowania pieca, kotła czy kominka i przestrzegać zasady: wylot spalin musi znajdować się powyżej wylotu komina.

6. Dalsza budowa komina polega na powtarzalnym montowaniu kolejnych pustaków kominowych i rur ceramicznych zespojonych ze sobą za pomocą kleju żaroodpornego i kwasoodpornego po wcześniejszym przetarciu wilgotną gąbką każdego elementu, oraz izolowaniu wełną mineralną.

7. W miejscu przejścia komina przez strop niepalny ( Teriva, welbunek tradycyjny) i konstrukcje dachową niepalną po zewnętrznej stronie komina należy zostawić min. 3cm dylatację. W przypadku stropu, czy konstrukcji dachowej palnej dylatacja powinna wynosić 5 cm.

8. Przy wylocie komina z konstrukcji dachowej należy ze szczególną uwagą zabezpieczyć izolację kominową przed zawilgoceniem wskutek opadów atmosferycznych. Jak również pamiętać, że izolacja komina powinna kończyć się ok. 10cm od górnej krawędzi ostatniego pustaka.

9. Po zamontowaniu ostatniego pustaka kominowego nakładamy czapę betonową, bądź wylewamy na budowie pamiętając, aby między rurą a czapą pozostawić ok. 2 cm dylatacji. Zapewni nam to prawidłową wentylację komina.

10. Ostatnią rurę ceramiczną przycinamy tak aby była wyższa od górnej, poziomej części powierzchni płyty przykrywającej.

11. W czapę betonową wsuwamy kołnierz z blachy kwasoodpornej i uszczelniamy silikonem.

12. Osadzamy stożek komina na rurze ceramicznej . Stożek powinien opierać się na czapie betonowej tak, aby tworzyć szczelinę, przez którą odprowadzane będzie powietrze zasysane od dołu przewietrzające cały komin.


Uwagi:

Podstawą bezawaryjnej pracy komina jest poprawny montaż.
Przy wycinaniu otworów w pustakach należy pamiętać, że miejsce cięcia może odbiegać nieco od przedstawionego w instrukcji, co jest uzależnione od wielkości spoiny, jak również wysokości, na jakiej jest podłączany piec.
Przy montażu rur ceramicznych należy pamiętać o skrupulatnym przecieraniu każdego elementu.